Sancte Eugenie Torre 912

O també i ja en època més actual, Santa Eugínia de la Torre apareix documentada ja a l’any 912 a l’acta de consagració de les esglésies del bisbat d’Urgell. En època mediaval hi haguè com el seu nom indica, a part d’una petita església dedicada a Sant Eugínia, una torre o castell, o simplement fou un lloc fortificat, ens crida l’atenció el nombre de torres i castells en aquesta zona del municipi, cosa que ens fa pensar que fou una zona prou important en l’època medieval, tot i que les restes son escases i ja no corresponen a les construccions originals, molt possiblement hi haguè un important vil·lar que amb el pas dels temps disminuí i passà a ser abandonat o mig abandonat per tornar a ser repoblat fins a la data de la seva definitiva desaparició. Per les restes de marges encara conservats en els seus inicis s’hi cultivaren els cereals.

Ens crida l’atenció el conjunt de tombes antropomorfes que es troben molt a prop de les restes, i que estan datades al segle X, les tombes antropomorfes son tombes excavades a la roca i amb forma humana, n’hem comptat quatre i una possible mig tapada, sembla ser que serien de persones adultes i estan orientades en direcció est-oest, amb el cap del difunt a oest, desconeixem s’hi ha més estudis sobre l’orígen de les tombes a Santa Eugínia ni de Santa Eugínia, per tant la informació que hi podem aportar es escasa.