Casa Aristot

Hi ha moltes edificacions a les que no donem importància i de les que no en tenim gaire documentació, es fa difícil situar-les en un període cronològic però altres elements ens poden ajudar a tenir una idea de la seva importància i història.

És el cas de  Casa Aristot, no hem trobat cap document en el que s’en parli ni tan sols de passada, per la proximitat de dues viles importants pensem que és un lloc amb força història i més si tenim en compte que molt a prop hi passa el camí que comunica aquestes dues viles, el qual encara conserva part dels seus marges. A tocar de Casa Aristot es conserva el topònim Sant Pere, cosa que ens fa pensar en la proximitat d’una capella o ermita dedicada a Sant Pere.

El lloc de Casa Aristot està format per dues construccions separades per un carrer, una d’elles sembla ser el mas principal i l’altre potser estava destinada als massovers, per les dimensions hi devien viure dues o tres famílies en la casa més gran, tot i el deteriorament i la vegetació l’estat de conservació encara és força acceptable.

En l’estudi cartogràfic realitzat hem observat que en els anys 60 encara hi vivia gent i treballàven el camp.

Hem trobat més avall unes altres restes d’edificació qanomenades Aristot d’avall, es interessant doncs tornar-hi per continuar la recerca i trobar una mica més d’informació sobre el lloc.

Davidmsfoto © 

Davidmsfoto ©

 

 

Davidmsfoto ©

Castro Leoni

Castro leoni, un de tants noms amb elque s’anomenà Castellbò, i que fa referència al castell que hi existí dalt del turó, Castellbò es un dels pocs exemples de vila castral que hi ha a la nostra comarca.

De la història de Castellbò i el seu castell hi ha llibres i articles interessants i que aprofundeixen més del que jo ho podria fer en un post en aquest bloc, tot i així a grans trets explicarem part d’aquesta.

Els orígens de Castellbò estan lligats al seu castell tot i que abans d’aquest no hi ha documentació que ens confirmi, aquesta seria la primera ocupació de que es te constància al turó que l’ocupà, el 916 en l’alta edat mitjana. Com a vila castral, la població que abans vivia dispersa per la vall es va anar agrupant i envoltant el castell quedant sota el seu domini i protecció, del que s’extreu que es vivien perìodes violents on es buscava una certa seguretat, aquest fet es el que provocà també que més tard s’encimbellés el vilar. La primera població establerta sota el castell es pot remuntar a l’any 1000, una població que abandonà, ja aleshores les vivendes disperses i més properes a la terra que treballàven.

Ràpidament la primera vila quedà petita i les cases que ja hi havia fora del mur va motivar l’ampliació d’aquest, sobretot en direcció sud. A mitjans del segle XIV la població de Castellbò va arribar a ser força nombrosa, comptant amb uns 160 focs, aquest nùmero es reduí a finals del segle XVI a gairebé la meitat, curiosament durant aquest perìode de despoblament es construí laèsglésia de Santa Maria de Castellbò, el 1436. També durant aquests dos segles el vescomtat va patir una invasió gascona, 4.000 soldats francesos van saquejar i arrassar tot el vescomtat, va ser aleshores quan el rei Ferran I per evitar un nou saqueig i una possible invassió i ocupació ordenà enderrocar el castell, concretament el 1513. Enderrocat el castell, deixà de tenir sentit la muralla i poc a poc es va anar malmetent, per sort en alguns casos noves construccions van aprofitar la muralla com a paret estructural, fet que ha propiciat la seva conservació fins als nostres dies, així tenim algunes de les edificacions actuals amb part de la muralla a l’interior dels edificis.

Això només es un molt petit resum de part de la història del castell i el seu poble, Castellbò que pert desgràcia no gaudeix de la conservació adequada ni de la preservació de la seva història ni del seu extens patrimoni. Altres temps vindràn en que es voldrà entendre la nostra història i els nostres orígens i ja no hi haurà més que documents escrits sense poder reviure-la amb el patrimoni que ara tenim, serà a leshores quan aquesta restarà a la interpretació que cadascú en faci i al dubte de si realment va ser tal i com s’explica.

Etimologia: Kastro Leoni, Kastro o castro fa referència a castell o fortificació, leoni, era el nom del seu propietari, Lleó.

Turò del Castell

Part dels murs

Escala i passamà picats a la pedra.